Wpłaty za uczestnictwo w sekcji

Prosimy o wpłaty za uczestnictwo w Sekcji Piłki Nożnej - wpłata za jeden miesiąc od 27-09-2016 roku wynosi:

- za jedno dziecko opłata 35 zł, za drugie dziecko z rodziny 15 zł miesięcznie, każde następne dziecko zostaje zwolnione z opłat,

Wpłacać można:

- na konto klubu (według wzoru polecenia przelewu)

- do Skarbnika Klubu, p. Krzysztofa Wyroby

- do Prezesa Klubu, p. Wiesława Jaskuły 
 
Dane do przelewu:
 
P.U.K.S. POBIEDR
Paszkówka 67
34 – 113 Paszkówka 

numer konta: 22 8112 0008 0005 2168 2000 0010

kwota,

tytuł przelewu: piłka nożna, miesiąc za który wpłacamy oraz imię i nazwisko dziecka,