Informacja o wyborze wykonawcy

Drukuj
Kategoria: Przetargi - Ogłoszenia
Opublikowano: 16 luty 2018 Odsłony: 176

 Postępowanie UE/1/2018                                                                                                                              

 

Paszkówka, dnia 16.02.2018r.

PUKS „POBIEDR” Paszkówka

ul. Pobiedr 1, 34-113 Paszkówka

 

                                    INFORMACJA  O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie otwartego zapytania ofertowego na zadanie:            

                    „Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Bęczynie"

                       

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „POBIEDR” Paszkówka informuje, że w postępowaniu zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru Wykonawców zadań ujętych w wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

Oferta nr 2     

Usługi Budowlane „GRESMAR”

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi nr 224

 

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny oraz okresu gwarancji i otrzymała 100 punktów.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert :

Lp.

 

                   Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 60%

Wydłużenie okresu
gwarancji na roboty 40%

Liczba punktów w kryterium cena

 

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

 

Suma punktów

 

1.

Firma Handlowa „AGAT”

Józef Górka

34-200 Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 106

547 592,75

84 miesiące
gwarancji

46,54

40

86,54

2.

 

Usługi Budowlane

„GRESMAR”

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi nr 224

424 714,35

84 miesiące
gwarancji

60,00

40

100,00

3.

 

Zakład Remontowo – Budowlany

Marian Sikora

os. Niwy 103 a

34-400 Nowy Targ

544 508,59

 

84 miesiące
gwarancji

46,80

40

86,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

 

Skan dokumentu: