Informacja z otwarcia ofert

Drukuj
Kategoria: Zakończone
Opublikowano: 30 styczeń 2018 Odsłony: 95

Postępowanie  UE/1/2018                                                                                            Paszkówka, dnia 29.01.2018

 

PUKS „POBIEDR” Paszkówka

ul. Pobiedr 1, 34-113 Paszkówka

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.01.2018r w zapytaniu ofertowym pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Bęczynie"

Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29.01.2018 do godz. 10.30 złożono 3 oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 300 066,63 zł brutto

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/   60%

Wydłużenie okresu
gwarancji na roboty

40%

1.

Firma Handlowa „AGAT”

Józef Górka

34-200 Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 106

547 592,75

84 miesiące
gwarancji

2.

 Usługi Budowlane

„GRESMAR”

Stanisław Chodacki

Wielkie Drogi nr 224

32-051 Wielki Drogi

424 714,35

84 miesiące
gwarancji

3.

Zakład Remontowo – Budowlany

Marian Sikora

os. Niwy 103 a

34-400 Nowy Targ

544 508,59

84 miesiące
gwarancji

 

 

Mocała Bogusława

Mirosław Bańdo

Tomasik Bartłomiej